ES projekti

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" IV. kārta

Rezultāti

Sadrabībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūrau (VIAA) mūsu mācību iestādē ir nobeigusies pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtā kārtā. Minētam projektam šajā reizē mūsu mācību iestādē bija pieteikušās 83 strādājošās personas, bet pabeidza mācības šīs kārtas ietvaros 62.personas.

Pieprasītākās mācību programmas šajā kārtā no strādājošo puses bija

  • Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana
  • Auto Cad metālapstrādē un mašīnbūvē
  • Digitālās prasmes darba vajadzībām.

Varāki kursu apmeklētāji iegūstot jaunas zināšanas izteica vēlmi turpināt apmācības lai attīstīt savas prasmes iegūto zināšanu praktiskai pielietošanai. Tas liecina par to, ka strādajošie, kuri piedalījās mācību procesā, ir ieinteresēti paaugstināt savu profesionalo kvalifikāciju, kas ļaus viņiem pretendēt uz augstāk kvalificētu darba vietu un lielāku atalgojumu.

Nākamā pieteikšanās gaidāma 2020. gada pavasarī

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm jeb darba devēju pārstāvjiem ir uzsākts darbs pie mācību vajadzību apzināšanas un mācību piedāvājuma veidošanas nākamajai mācību kārtai, kuru plānots izsludināt 2020. gada pavasarī – provizoriski martā vai aprīlī. Pirms tam vēl paredzēta 5. kārtas izglītības iestāžu atlase, kas paredzēta 2020. gada sākumā.

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas vienu reizi var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Tie nodarbinātie, kas pieteicās mācībām kādā no iepriekšējām kārtām, bet mācības neuzsāka, var pieteikties mācībām atkārtoti kādā no nākamajām kārtām. Savukārt tie strādājošie, kuri kādā no iepriekšējām kārtām mācības uzsāka, bet nepabeidza, atkārtoti var pieteikties 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.

Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām sekot projekta jaunumiem mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, VIAA sociālo mediju profilos Facebook, Twitter vai Draugiem vai pierakstoties VIAA mājaslapas jaunumiem.

Sākot ar 2019. gada jūliju nodarbinātās personas varēja piedalīties Valsts un ES fondu līdzfinansētajā projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide".

Katra mācību kursa ilgums: 80. akadēmiskās stundas

Autocad 3D 1

Kas un kā var pieteikties:

  • Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Mācību maksa:

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

 

MĀCĪBU PIETEIKUMU var aizpildīt  šeit.

Sīkāku informāciju lasīt vietnē http://www.macibaspieaugusajiem.lv 

Kontakt tālrunis: 27771848

           PARTNER IDECO