IT pakalpojumi

Šodien ideja, kam pieder informācija tam pieder pasaule, ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Informācijai ir milzīga ietekme uz daudziem sabiedrībā notiekošajiem procesiem, un tādēļ kompetenti veidota datu aizsardzības kompānija ir viens no galvenajiem nosacījumiem tās konkurētspējas un attīstības nodrošināšanai.

Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka nepietiekama drošība informācijas aizsardzības jomā var radīt būtiskas sekas uzņēmējdarbībai, līdz pat pilnīgai pārtraukšanai, ko pēdējo gadu laikā esam vairākkārt vērojuši.

Kiberdrošība ir instrumentu, stratēģiju, drošības principu, drošības garantiju, riska pārvaldības, darbību, apmācību, apdrošināšanas un tehnoloģiju kopums, ko izmanto aizsardzībai no kibernoziegumiem.

Mēs piedāvājam pakalpojumus informācijas aizsardzības jomā, kas ietver sevī gan organizatoriskos, gan arī tehniskos risinājumus un kas aptver visus informācijas drošības aspektus.

 • Tīkla infrastruktūras un lietotājprogrammu drošības analīze;
 • Tīkla nfrastruktūras testēšana;
 • Tīkla infrastruktūras aizsardzība pret uzlaušanu;
 • Pakalpojumi personas datu aizsardzības jomā;
 • Individuālo programmu izstrāde un izveidošana personas datu un tīkla infrastruktūras aizsardzībai;
 • Sarežģīto situāciju, kas saistītas ar datu noplūdi vai nelikumīgu piekļūvi izpēte. Seku likvidēšana;
 • Iekšējās kontroles un audīta automatizācija;
 • Darbinieku informētības IT drošības jautājumios (sociālā inženierija) novērtēšana;
 • Darbinieku apmācības IT drošības jomā;
 • Pasākumu kopuma (noteikumi, procedūras, praktiskie ieteikumi) izveidošana un attīstīšana drošai informācijas pārvaldīšanai;
 • Sistēmas administrēšana;
 • Konsultācijas, semināri, vebināri, grupu un individuālās apmācības;
 • Datoru un citu ierīču remonts un pielāgošana, kā arī jebkādas programmatūras instalēšana.

           PARTNER IDECO