ES проекты

«Повышение профессиональной компетенции работающих лиц» 4 этап

Результаты

Sadrabībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūrau (VIAA) mūsu mācību iestādē ir nobeigusies pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtā kārtā. Minētam projektam šajā reizē mūsu mācību iestādē bija pieteikušās 83 strādājošās personas, bet pabeidza mācības šīs kārtas ietvaros 62.personas.

Pieprasītākās mācību programmas šajā kārtā no strādājošo puses bija

  • Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana
  • Auto Cad metālapstrādē un mašīnbūvē
  • Digitālās prasmes darba vajadzībām.

Varāki kursu apmeklētāji iegūstot jaunas zināšanas izteica vēlmi turpināt apmācības lai attīstīt savas prasmes iegūto zināšanu praktiskai pielietošanai. Tas liecina par to, ka strādajošie, kuri piedalījās mācību procesā, ir ieinteresēti paaugstināt savu profesionalo kvalifikāciju, kas ļaus viņiem pretendēt uz augstāk kvalificētu darba vietu un lielāku atalgojumu.

Nākamā pieteikšanās gaidāma 2020. gada pavasarī

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm jeb darba devēju pārstāvjiem ir uzsākts darbs pie mācību vajadzību apzināšanas un mācību piedāvājuma veidošanas nākamajai mācību kārtai, kuru plānots izsludināt 2020. gada pavasarī – provizoriski martā vai aprīlī. Pirms tam vēl paredzēta 5. kārtas izglītības iestāžu atlase, kas paredzēta 2020. gada sākumā.

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas vienu reizi var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Tie nodarbinātie, kas pieteicās mācībām kādā no iepriekšējām kārtām, bet mācības neuzsāka, var pieteikties mācībām atkārtoti kādā no nākamajām kārtām. Savukārt tie strādājošie, kuri kādā no iepriekšējām kārtām mācības uzsāka, bet nepabeidza, atkārtoti var pieteikties 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.

Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām sekot projekta jaunumiem mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, VIAA sociālo mediju profilos FacebookTwitter vai Draugiem vai pierakstoties VIAA mājaslapas jaunumiem.

С июля месяца 2019 года работающие лица могли принять участие в софинансируемом государством и фондами ЕС проекте "Повышение профессиональной компетенции работающих лиц".

Продолжительность каждого курса обучения: 80 академических часов

Autocad 3D 1

Кто и Как может записаться на обучение:

  • На обучение могут претендовать работающие жители Латвии
  • Возраст с 25 лет и до без ограничений по возрасту (так же работающие пенсионеры)
  • С незаконченным или законченным образованием (в том числе основное образование, среднее образование, профессиональное или высшее образование)

Плата за обучение:

  • плата за обучение софинансируется за счет средств ЕС и государства (90%),
  • 10% - оплачивает участник проекта или работодатель.
  • Бесплатное обучение предоставляется людям, имеющим официальный статус «малообеспеченного»

 

УЧЕБНУЮ ЗАЯВКУ можно заполнить (здесь).

Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.macibaspieaugusajiem.lv

Контактный телефон: 27771848

          PARTNER IDECO